Logga Vår Gård
17 nov 2020

En verklighet av möjligheter eller en fråga om överlevnad?

…eller både och? Jag sitter här med inledningen till vår affärsplan och försöker sammanfatta 2020 medan jag frenetiskt jobbar för att ta fram siffror och strategier för att bemöta framtiden.

Det är en mörk novemberkväll och tankarna snurrar hejvilt kring hur vi skall överleva i en osäker tid och i en osäker framtid när det gäller vår bransch.

Jag, som alltid har trott på framtiden, trott på utveckling och bättre tider. Och att vi människor genom tydliga visioner, tydliga planer och genomarbetad struktur skapar trygghet, oavsett hur hårt vindarna blåser eller hur kaotiskt det är i ens vardag, ens hjärna eller i ens känsloregister. Vi måste tro på framtiden. Och ha en tydlig plan för den. Jag har också alltid sett möjligheter i allt. I nutid och i framtid. Ligger inte det i vårt arv att utvecklas och driva utveckling? Att sträva efter förbättring och effektivisering? Är inte det en grundläggande drivkraft hos de flesta?

Och vad är innovation och nytänkande? Är inte det just bara viljan av att utvecklas och effektivisera det man gör dagligen. Om det nu handlar om logistik med barnens alla aktiviteter, tvätt- och middagspussel eller ens arbetsdag och dess processer. Kanske det.

För min del handlar det främst om att försöka se saker från nya perspektiv. Hitta mod att vrida och vända på det invanda och trygga, det som alltid har fungerat. Genom vilja och stark drivkraft försöka att göra saker ännu bättre, ännu mer effektivt. Träna på förmågan att bryta sina tankemönster och testa nya metoder och tankesätt. Ibland behöver vi mod att väcka oss själva ur törnrosasömnen och lyfta blicken. The old ways won’t open new doors tänker jag.

Old ways won’t open new doors

2020 går till historien. En pandemi lamslog en hel värld. För mig blev det ett år fullt av utmaningar och lärdomar. Ett år där förändringar blev vår vardag och omställningstakten blev avgörande för vår verksamhet. Att andas, stanna upp och reflektera för att ta kloka och sunda beslut och samtidigt ha riktningen tydlig och klar för framtiden blev avgörande för min egen del. Vi alla behöver mål, både som individer och som verksamhet. Vi behöver tydlighet och vi behöver trygghet. Men vi behöver främst mod att våga blicka framåt och våga se möjligheter.

Uthållighet och fokus är mina främsta ledord och kvalitativ vila är det som ger utrymme för kreativitet och nytänkande. Och nytänkande behövs nu mer än någonsin. Framtiden väntar och vi är redo för den, vi ser möjligheter och vi kommer att överleva.  Stanna upp, lyft blicken och andas. Och se saker i nya perspektiv – den enkla formen av nytänkande. 

Jag tror på framtiden och tänker att det är dags att vakna ur törnrosasömnen och börja förändra en bransch som stått stilla för länge. Vad säger ni? Vågar vi?

Kadi Upmark, VD