Logga Vår Gård
15 maj 2020

SALTSJÖBADS-
ANDAN 2.0

Detta är en inbjudan till oss alla som bor och verkar i Saltsjöbaden. Låt oss odla en levande kultur av samhörighet där allt fler av oss som bor och verkar just här i Saltsjöbaden känner det naturligt att medverka i olika gränsöverskridande samarbeten. Tillsammans med min kollega Madelene Segtertoft leder vi projektet Saltsjöbadsandan 2.0 som en del av Vår Gårds initiativ att utveckla Destination Saltsjöbaden.

Thomas de Ming
RangeMaker


Genom att utveckla vår gemensamma förmåga och vår samförmåga, kommer vi snabbare kunna lösa de olika typer av akuta problem som vi har råkat ut för som en följd av Corona-krisen. I praktiken kan vi odla oss själva en Saltsjöbadsanda 2.0 som skapar hållbara mervärden för våra olika affärsverksamheter, våra föreningar, våra institutioner och vår samhällsservice.

Vi kommer även kunna använda vår utvecklade samförmåga till att snabbare utforma och testa nya koncept, värdeflöden, tjänstepaket och samhällsfunktioner som räcker långt bortom krisen.

Vår övertygelse är att vi på detta sätt, tillsammans, kan profilera Destination Saltsjöbaden som en enastående attraktiv plats, både för oss själva och våra inkommande besökare, där:

-det är extra lätt att utveckla och testa nya innovativa lösningar (Testination)
-är som gjord för både genuin vila och återhämtning i sköna miljöer (Restination)
-både vardag och helg kan vara fylld av glad och lekfull social samvaro (Festination).

Visst, det är en lek med ord, men dessa uttryck beskriver ganska bra vilka konkreta mervärden vi tror att platsen Saltsjöbaden har att erbjuda.

Vi ska också snabbare kunna utforma och skapa olika typer av användbara prototyper. Framför allt ska vi ge oss själva chansen att mycket oftare och lustfylldare kunna titta och tänka tillsammans bortom våra respektive tankehorisonter.
För att det ska bli lättare för oss att samarbeta så har vi bestämt oss för att snabbt och enkelt bygga oss själva några väl valda verktyg för just gränsöverskridande samarbeten. Dessa ska göra det lättare för oss att kommunicera kreativt i digitala och fysiska former. Vår Gård blir här en fysisk hub med sina stora inspirerande miljöer.


Genom att Destination Saltsjöbaden kan bli en plats där man gärna testar nya saker i en mycket vilsam och social atmosfär så kan detta bli en ännu bättre plats att bo och verka på. Detta blir i sin tur till en attraktiv magnet som lockar spännande individer, verksamheter och nätverk från andra platser att vilja komma till just oss i Saltsjöbaden. Här är det lättare att testa nya koncept, genomföra roliga aktiviteter och odla relationer som räcker längre.
Vad gör vi då i praktiken för att kunna odla vår samhörighet och utveckla vår samförmåga? Vi föreslår i all enkelhet att vi ska börja göra fler gränsöverskridande saker tillsammans!

Vår starka samhörighet och utvecklade samförmåga får troligen som följdeffekt att det skapas fler lokala arbetstillfällen och bättre möjligheter för flera att baka sitt eget levebröd. Det blir också mycket lättare att bedriva olika typer av verksamheter och vi får samtidigt tillgång till ett bättre lokalt utbud av både produkter, tjänster och olika typer av support.

Vi får också förutsättningar för att uppnå en bättre tillgänglighet i vår lokala samhällsservice och en högre grad av resiliens bland våra företag, föreningar, institutioner och innevånare.

Troligen kan vi också öka återvinningsgraden och minska den totala resursförbrukningen för mycket av det som vi utvecklar, producerar, levererar och underhåller här i Saltsjöbaden.

Så, välkommen att vara med i samskapandet, vi har enastående förutsättningar för att tillsammans odla Saltsjöbadsandan 2.0. Vi kan inte ens skylla på att vi inte har någon lokal.