Logga Vår Gård
Lansering av ny mötesdesign 2022
Lansering av ny mötesdesign 2022

Samskapande och utveckling

År 2022 markerades en milstolpe när lanseringen av Vår Gårds nya mötesdesign för infördes. En unik satsning där Vår Gård blir mer än bara en plats för möten utan även en aktiv partner i företagens utveckling. Genom att samarbeta med erfarna coacher och inspirerande föreläsare erbjuds ett mervärde för varje kund att skapa framgång och utveckling inifrån och ut.

År 2022 markerades en milstolpe när lanseringen av Vår Gårds nya mötesdesign för infördes. En unik satsning där Vår Gård blir mer än bara en plats för möten utan även en aktiv partner i företagens utveckling. Genom att samarbeta med erfarna coacher och inspirerande föreläsare erbjuds ett mervärde för varje kund att skapa framgång och utveckling inifrån och ut.

En mötesform med starka värderingar

Denna nyskapade mötesdesign har sin grund i Vår Gårds djupa företagskultur, där starka värderingar som hållbarhet, inkluderande förhållningssätt och ansvar gentemot omvärlden alltid har varit i fokus. Noggrant utvalda aktörer inom områden som ledarskapsutveckling, kommunikation och mental träning erbjuder kunden möjligheten att ta del av nya verktyg och insikter under sina möten på Vår Gård. Målet är att skapa goda förutsättningar för såväl gäster som företagskunder att utvecklas, både som individer och som grupp, under sina konferenser på Vår Gård.

Lä mer i vårt pressrum:Vår Gård lanserar ny mötesdesign för hållbart samskapande


Föreläsningsfestival

För att fira och uppmärksamma denna spännande satsning har Vår Gård instiftat en årlig Föreläsningsfestival. En dag där utvalda kunder bjuds in till en heldag med smakprov från samarbetspartners repertoarer genom inspirerande föreläsningar och workshops. En unik möjlighet att visa upp det engagemang och den passion som genomsyrar Vår Gårds nya plattform inom mötesdesign.
Den första festivalen ägde rum den 19 juni och blev startskottet på många nya relationer och framtida partners.