Logga Vår Gård
100 år av möten mellan människor

Jubileumsår 2024

Ett sekel har nu passerat sedan starten 1924 då Vår Gård köptes av Kooperativa förbundet. 100 år av möten mellan människor markerar både en milstolpe och en nystart inför framtiden. Vi blickar tillbaka och kopplar samman dåtid med nutid genom tid och rum där konst och historia leder oss vidare in i nästa kapitel. Välkommen till Vår Gårds jubileumsår 2024 med konsten som ledstjärna.

För personlig service ring 08-7487760 eller maila bokning@vargard.se

För personlig service ring 08-7487760 eller maila bokning@vargard.se

Ett sekel har nu passerat sedan starten 1924 då Vår Gård köptes av Kooperativa förbundet. 100 år av möten mellan människor markerar både en milstolpe och en nystart inför framtiden. Vi blickar tillbaka och kopplar samman dåtid med nutid genom tid och rum där konst och historia leder oss vidare in i nästa kapitel. Välkommen till Vår Gårds jubileumsår 2024 med konsten som ledstjärna.

Program

14 mars kl. 18:00

Vernissage med verk av Margareta Ternström

Plats: Vincaféet

Pris: 195

Gratis anmälan

14 maj kl. 18:00

Vernissage med Artist Talk – Mirjam Hemström

Utvalda verk av Mirjam Hemström och John Olsson

Plats: Villa Skärofta

Pris: 195

Köp biljett

 

 

Villa Skärtofta ”Tid & Rum för Nya Möten”

Februari – april
Utställning med verk av Evelina Dovsten och Einar Forseth

Maj – augusti

Utställning med verk av Mirjam Hemström Farsi och John Olsson

Vincaféet

Mars – juli

”Det ofattbart lilla, det obegripligt stora” – Utställning med Margareta Ternström

Huvudbyggnaden

Augusti – oktober

Jubileumsutställning med jubileumsverk genom åren från Vår Gårds samling

Fotoutställning –  ”Det kooperativa påhittet”

20 april kl. 18:00

Kulturnatt Stockholm

Öppet hus med konstvisningar och aktiviteter

Juni

Samtalskväll Vår Gårds Genius Loci

Del 1 – Dåtid

27 september

Galamiddag med föreställning (endast inbjudna)

28 september

Jubileumsnatt

Öppet hus på Vår Gård. Ta del av vår konst och kulturskatt under en kväll med aktiviteter och konstvisning framåt midnatt.

Program kommer snart

Ett sekel har nu passerat sedan starten 1924 då Vår Gård köptes av Kooperativa förbundet. 100 år av möten mellan människor markerar både en milstolpe och en nystart inför framtiden. Vi blickar tillbaka och kopplar samman dåtid med nutid genom tid och rum där konst och historia leder oss vidare in i nästa kapitel. Välkommen till Vår Gårds jubileumsår 2024 med konsten som ledstjärna.

Konsten på Vår Gård

Idag har Vår Gård en av Sveriges största privata konstsamlingar med tonvikt på nationell modernistisk konst som växt fram under 1800- och 1900 talet. Samlingen har både djup och bredd med kända nyckelverk och alster från lokala kreatörer med Saltsjöbaden som omnejd. Svenska konstnärer som Isaac Grünewald, Axel Törneman och Lisa Larson finns representerade, men även internationella storheter som Marc Chagall. Konsten innefattar även flera utomhusverk som idag utgör Vår Gårds skulpturstråk. Konst är materiella spår efter kreativa handlingar - handlingar som helt säkert inte uppstod ur ett vakuum. Verken som utgör Vår Gårds konstsamling härrör från den tid då folkrörelsen KF etablerade sig, växte sig stark och banbrytande utbildningar ägde rum på platsen där vi nu bedriver vår verksamhet. Det är få konstsamlingar som tillkommit på liknande sätt, och ännu färre som fortfarande finns kvar. Konsten är ett givet inslag i Vår Gårds historia och arv och kommer få en betydande roll under Jubileumsåret.

Utställningar & Vernissager

Under året kommer olika utställningar och vernissager äga rum där befintliga verk och modernistisk konst gästas av nutida konstnärskap.

Villa Skärtofta
Den första utställningsserien "Tid och rum för Nya Möten" har premiär i samband med öppningen av Restaurangen i den anrika sekelskiftesvillan Skärtofta. Upptäck en fascinerande dialog mellan det förflutna och nutiden när utvalda konstnärskap från Vår Gårds samling förenas med det moderna konstlandskapet. Dynamik, harmoni och kollisioner väver samman äldre och samtida konst i en spännande berättelse om tidens gång.

Premiären av utställningen firas med en vernissagekväll den 13 februari där utvalda verk av konstnären och formgivaren Einar Forseth ställs vid sidan av nutida stjärnskottet Evelina Dovsten.

Vincaféet
Med start i mars kommer Vincaféet bli ett utställningsrum med gästspel från nyetablerade konstnärer. Här får experimentella uttryck och drömmar ta plats och visioner förverkligas. Som ett första led i utställningen hålls en vernissage den 14 mars med verk av konstnären Margareta Ternström.

Huvudbyggnaden
Löpande under året hålls Vår Gårds jubileumsutställning som tar plats i huvudbyggnaden. Här visas jubileumsverk genom åren och arkiverade verk från Vår Gårds konstsamling. I samarbete med ArkDes samlingar hålls även en fotoutställning med arkivbilder och texter från Vår Gård och Kooperativa förbundets utbildningsdagar. Här länkas historia med nutid och hur Vår Gård förvaltar ett arv 100 år senare.


Event

Kulturnatt Stockholm
Den 20 april hålls den årliga Kulturnatten där Stockholmare och besökare får ta del av stadens kulturella utbud med gratis entré till olika evenemang. I år deltar Vår Gård för första gången och bjuder besökare på ett spännande kulturprogram med konstvisningar och utställningar ända fram tills midnatt.

Program kommer snart

Dåtid, Nutid och Framtid - Seminarieserie i tre delar - Genius loci "Platsens själ"
Som en del av den kommande Wallstreet festivalen 2025 inleder Vår Gård med tre samtalskvällar i syfte att reflektera över platsens betydelse för människan. Vad är det som gör att vi människor knyter an till en plats och finner den meningsfull? I 100 år har människor på Vår Gård tillåtits drömma. Deras visioner har lämnat konkreta uttryck på omgivningar, men även minnen har skapat avtryck.

Ett nytt utomhusverk skall tas fram inom ramen för Wallstreet och skapa en ny milstolpe för Vår Gårds framtida konstskatt. I samband med festivalen startar Vår Gård en jubileumsfond för att finansiera konstverket. All biljettförsäljning från samtalskvällarna går oavkortat till jubileumsfonden.

Galamiddag
Den 27 september bjuder Vår Gård in till en festlig galamiddag med performancekonstnärer. En spektakulär höjdpunkt i firandet av Vår Gårds 100 årsjubileum och ett avstamp för det kommande seklet.

Jubileumsnatt
Den 28 september välkomnar vi alla till öppet hus där vi bjuder in till en spännande kväll med fokus på Vår Gårds historia och konstskatt. Det blir en sen kväll med trevliga aktiviteter och konstvisningar. Restaurang och bar håller öppet för goda måltider, drinkar och skönt mingel.

Mer info kommer snart