Logga Vår Gård
Vägen till det nya ledarskapet

Wholly

Utveckla dig, ditt team och organisation mot en ljusare framtid genom vertikal utveckling. Få insikt i hur ökad medvetenhet och inre förståelse möjliggör och frigör en större kapacitet hos dig som som människa och ledare. Boka en föreläsning eller mer djupgående workshop med Wholly och Jessica Löwenhielm under mötet på Vår Gård.

För personlig service ring 08-7487760 eller maila bokning@vargard.se

För personlig service ring 08-7487760 eller maila bokning@vargard.se

Utveckla dig, ditt team och organisation mot en ljusare framtid genom vertikal utveckling. Få insikt i hur ökad medvetenhet och inre förståelse möjliggör och frigör en större kapacitet hos dig som som människa och ledare. Boka en föreläsning eller mer djupgående workshop med Wholly och Jessica Löwenhielm under mötet på Vår Gård.

TEMA & INNEHÅLL

Det mest tongivande inom ledar-, team och organisationsutveckling just nu!

Vertikal utvecklingspsykologi – är läran om hur vi som vuxna människor utvecklas, och vad vi behöver för att utvecklas till vår fulla potential som människa och som ledare. Här erbjuds kartan och kraftfulla metoder och verktyg för att expandera vår utveckling och växa de ledarförmågor som krävs för ett transformerande, synergistiskt ledarskap. Genom att fullt ut förstå och integrera tidigare utvecklingssteg eliminerar vi också de triggers som skapar ett destruktivt eller konventionellt ledarbeteende.

Format:
Inspirationsföreläsning 60-90 min.
2h grund; 2h vidareutveckling i olika aspekter

Utveckla dig själv, ditt team och din organisation i systemisk symbios!

Framtidens ledarskap handlar om förmågan att hantera förändring samt skapa mänsklig hållbarhet och verkligt engagemang hos sina medarbetare. Hur skapar vi effektiva organisationer som samtidigt får människor att trivas på arbetsplatsen? Hur leder du dig själv för att bäst leda andra? Framtiden behöver ledare som vågar leda, ta ansvar, vara kreativa och effektiva, och samtidigt må bra. Vi har nu en helt unik möjlighet att väcka ett bättre och mer autentiskt ledarskap.

Format:
1h introduktion; 3h grund; 6 x 2,5h fördjupning

Lär er hur ni hanterar ”det svåra” tidigt och växer i och med det!

Organisationer som är skickliga på att tidigt fånga och lösa organisatoriska och relationella problem, innan de utvecklas till stora problem, växer hållbarare och med bättre engagemang än andra. Vi hjälper er att excellera i tider av förändring genom att vägleda er genom en omsorgsfullt utformad process, sprungen ur några av världens mest validerade ramverk för agil organisering. Ni lär er att använda utmaningar och konflikter som en källa till växande och utveckling.

Format:
4h intro; 8h djup; 2 x 8h integrerad fördjupning

”Say less and ask more – and change the way you lead forever!”

Lyssnande är den enskilt viktigaste förmågan för en ledare att kultivera för att förbättra kommunikation och stärka relationer, och på så vis få bättre effekt i sitt ledarskap. Att leda genom kraftfulla frågor är det som skiljer en ledare från mängden. Människor gör generellt inte vad de blir tillsagda, utan vad de själva motiveras av. Genom aktivt lyssnande och kraftfulla frågor leder du genom individens egen kunskap och motivation.
I denna workshop fördjupar vi oss i nyckelaspekten “Skapa kontakt och relation”, kanske den viktigaste färdigheten i ett transformerande ledarskap.

Format:
1h introduktion; 3h grund; 3 x 2h fördjupning

Föreläsning 45-90 minuter: 10.000 kr
Halvdagsworkshop/ coach: 20.000 kr
Heldagsworkshop/ coach: 30.000 kr

Priser gäller för grupper upp till 12 personer
Vid fler än 20, kontakta oss för offert

Utveckla dig, ditt team och organisation mot en ljusare framtid genom vertikal utveckling. Få insikt i hur ökad medvetenhet och inre förståelse möjliggör och frigör en större kapacitet hos dig som som människa och ledare. Boka en föreläsning eller mer djupgående workshop med Wholly och Jessica Löwenhielm under mötet på Vår Gård.

Utvecklar ledarskap och organisation för framtiden

WHOLLY LEDARUTVECKLING samarbetar nationellt och internationellt med flertalet erfarna professionella coacher och konsulter som gemensamt skapar transformation, vertikala och systematiska workshops, program och processer för personlig-, ledar- , team- & organisationsutveckling.
Läs mer om WhollyFÖRELÄSARE JESSICA LÖWENHIELM är en erfaren internationell coach, facilitator och tränare samt organisationskonsult inom ”Vertical Systemic Enterprise Evolution”. Jessica utvecklar individer och ledare inifrån och ut för att integrera och expandera helheten i deras potential. Hon är grundaren av Wholly Ledarutveckling och UPLIFT vertikalaledarutvecklingsprogram.UPPLÄGG:

Wholly erbjuder sina befintliga tjänster i anpassat format för din organisations möte på Vår Gård. Boka in en föreläsning eller workshop som inspirerar och lyfter ert ledarskap och samskapande genom att jobba ihop som grupp under konferensen. Läs mer under teman och innehåll så hittar vi en skräddarsydd lösning för era behov och önskemål.