Logga Vår Gård
Förmågan att hitta balansen i livet

Cassiani Fotinos

Hitta balansen mellan yrkesliv och privatliv för en mer hållbar tillvaro. Lika viktigt för individen som organisationen. Beteendevetaren och coachen Cassiani Fotinos föreläser och håller workshop om Work-Life wellbeing under er konferens på Vår Gård. Boka i samband med mötet.

För personlig service ring 08-7487760 eller maila bokning@vargard.se

För personlig service ring 08-7487760 eller maila bokning@vargard.se

Hitta balansen mellan yrkesliv och privatliv för en mer hållbar tillvaro. Lika viktigt för individen som organisationen. Beteendevetaren och coachen Cassiani Fotinos föreläser och håller workshop om Work-Life wellbeing under er konferens på Vår Gård. Boka i samband med mötet.

Information

FÖRELÄSNING 1-2 H
(tid anpassas efter önskemål)
I en tid där sjukskrivningstalen för utmattning och stressrelaterad psykisk ohälsa aldrig varit högre, är detta en högaktuell föreläsning.

 • Work-Life wellbeing, vad innebär det i praktiken?
 • Hur får man arbete och privatliv att gå ihop utan att köra slut på sig själv?
 • Vad är grunden för ett hållbart team där både ledare och medarbetare mår bra och undviker utmattning och sjukskrivningar?
 • Vilken inverkan har digitaliseringen och ständig uppkoppling på vårt mående?
 • Hur kan ni på er arbetsplats tillsammans ta ansvar och skapa en arbetsmiljö och företagskultur där medarbetare trivs och mår bra långsiktigt?
 • Självledarskap och Arbetsgivaransvar
 • HALVDAGSWORKSHOP:
  Workshopen baseras på samma tema och frågeställningar som föreläsningen (om inget annat önskas) och ligger till grund för diskussioner, reflektioner och praktiska övningar.

 • Vi inleder med att tydliggöra syfte, mål och upplägget. Under workshopen ges delar av föreläsningen och varvas med frågeställningar, diskussioner och övningar. Upplägget avser att skapa delaktighet och interaktivitet hos alla deltagare med syfte att lyssna in och tillvarata olika perspektiv, erfarenheter och idéer som finns i gruppen.
 • Workshopen avslutas sedan med en gemensam reflektion och summering kring vad deltagarna och gruppen tar med sig och kan jobba vidare kring.
 • Skicka en förfrågan på önskemål om upplägg så återkommer vi med en offert.

  Hitta balansen mellan yrkesliv och privatliv för en mer hållbar tillvaro. Lika viktigt för individen som organisationen. Beteendevetaren och coachen Cassiani Fotinos föreläser och håller workshop om Work-Life wellbeing under er konferens på Vår Gård. Boka i samband med mötet.

  Work-Life wellbeing även kallat Work-Life Balance - Förmågan att balansera arbete och privatliv på ett hållbart sätt.

  WORK-LIFE WELLBEING

  Balans mellan yreksliv och privatliv är en utmaning för många människor idag och det är i allra högsta grad en fråga för både individ och organisation. Medarbetare som mår bra på och utanför jobbet är en investering, medan det omvända ofta slutar med kostsamma sjukskrivningar, stora produktionsbortfall och mycket lidande för den drabbade.
  Genom att arbetsgivare, chefer och ledare aktivt lyfter och tar ansvar för aspekter som stress, psykosociala arbetsmiljöfrågor och återhämtning, ges medarbetarna bättre förutsättningar att själva hantera sina egna work life-utmaningar, vilket leder till ökat välmående, högre trivsel och färre sjukdagar.  OM FÖRELÄSNINGEN

  Cassiani delar i sina föreläsningar på ett pedagogiskt och underhållande sätt med sig av kunskap kring hur du och ditt team tillsammans kan arbeta för att skapa bättre hållbarhet och balans på både organisationsnivå och individnivå. Hon lyfter både självledarskapet och arbetsgivaransvaret. Ni får ta del av exempel från verkligheten med hög igenkänningsfaktor, och ni får även med er konkreta råd, verktyg och modeller att omsätta direkt i både arbete och privatliv.  FÖRELÄSARE CASSIANI FOTINOS är beteendevetare och coach med fokus på psykisk hälsa och WorkLife-frågor. Hon har examen inom psykologi och kompetens inom områden som KBT, förändringsprocesser, arbetspsykologi, ledarskaps- och organisationsutveckling och erfarenhet av att arbeta med grupper och individer i behov av förändring. En av de målgrupper hon arbetat allra mest med är personer som drabbats av utmattning. Med den erfarenheten arbetar hon idag förebyggande och utbildande, genom att i föreläsningar, workshops och individuell coaching dela med sig av kunskap kring vad arbetsgivare, chefer och medarbetare kan göra för att tillsammans arbeta proaktivt och på så sätt undvika kostsamma sjukskrivningar.  Läs mer om Cassiani Fotinos