Logga Vår Gård
Förmågan att kommunicera rätt

Alenius & Partners

Få insikt i hur rätt kommunikation kan ge positiva effekter för dig och din omgivning. Merja Niemi från Alénius & Partners håller en inspirerande föreläsning och workshop om hur vårt sätt att kommunicera kan skapa motivation, engagemang och bättre resultat. Boka Merja under er konferens och bygg upp ett bättre samarbete tillsammans.

För personlig service ring 08-7487760 eller maila bokning@vargard.se

För personlig service ring 08-7487760 eller maila bokning@vargard.se

Få insikt i hur rätt kommunikation kan ge positiva effekter för dig och din omgivning. Merja Niemi från Alénius & Partners håller en inspirerande föreläsning och workshop om hur vårt sätt att kommunicera kan skapa motivation, engagemang och bättre resultat. Boka Merja under er konferens och bygg upp ett bättre samarbete tillsammans.

Information

”Sluta släck bränder – bygg tillit & frigör din tid!”

Innehåll:

 • Vad som hjälper dig att få mer tid till att hinna med dina arbetsuppgifter och SLIPPA långa to-do-listor som ger känslan av att aldrig komma i kapp
 • Vad som behövs för att skapa mer inkludering och involvering vilket leder till ett bättre samarbete
 • Vad som krävs för att alla ska ta mer ansvar för sin egen motivation och sitt engagemang vilket leder till mer självständighet, mod att fatta egna beslut och på så sätt frigöra sin tid.
 • Vad din roll innebär och varför det är viktigt att känna till den
 • Vad som behövs för att bygga upp tillit till varandra vilket i sin tur leder till en trygg och välmående arbetsplats.Tre nycklar att ta med:
 • KOMMUNIKATION: ”Det är inte VAD vi kommunicerar utan HUR vi gör det som gör skillnad”
 • DIN ROLL: ”Ledarskap börjar med dig.” Att kommunicera tydligt, trovärdigt och inspirerande ger trygghet, engagemang och energi.
 • TEAM: ”En kedja är inte starkare än dess svagaste länk.” Att inkludera och involvera alla lyfter potentialer.Pris: 8 000 kr

”Det är inte VAD vi kommunicerar utan HUR vi gör det, som gör skillnad!”

Innehåll:

 • Kort om forskning som beskriver hur ett kommunikativt och coachande förhållningssätt påverkar oss och vår kommunikation
 • Hur vi kan utveckla och ganska enkelt förändra vårt sätt att kommunicera och nå nya resultat
 • Teori kopplat till praktiska övningar och träning
 • Vi provar och tränar på några vassa kommunikationsverktyg för att alla ska få större förståelse för hur vi kan påverka andra genom vår kommunikation
 • Vi provar på och tränar på en samtalsmodell
 • Hur vi ökar ansvarstagande och med det frigör oss tid.Workshopen passar alla. Både chefer, ledningsgrupper och hela team.Max 20 personer. (För fler deltagare kontakta oss för offert)Pris: 14 500 kr

Få insikt i hur rätt kommunikation kan ge positiva effekter för dig och din omgivning. Merja Niemi från Alénius & Partners håller en inspirerande föreläsning och workshop om hur vårt sätt att kommunicera kan skapa motivation, engagemang och bättre resultat. Boka Merja under er konferens och bygg upp ett bättre samarbete tillsammans.

Inspirationsföreläsning eller workshop med praktiska övningar och teori

MERJA NIEMI har 20 års erfarenhet av att vara chef och är idag utbildare, coach och föreläsare på Alénius & Partners. Hennes fokusområden är att öka förståelsen och ge verktygen till HUR du via kommunikation kan påverka resultat och HUR du i din roll kan leda dig själv och andra. Hon har utbildat och coachat ett hundratal chefer till ett ökat självledarskap och att bli tydligare CHEFER, inspirerande LEDARE och lyhörda samt tillitsfulla COACHER. Merja beskrivs ofta som inkluderande, inspirerande och positiv med en energi som smittar.
Läs mer om Alénius & Partners.UPPLÄGG:

Föreläsning - "Sluta släck bränder - bygg tillit & frigör din tid!" - En inspirationsföreläsning som ger dig tre nycklar till en större förståelse för vilka positiva effekter ”rätt” kommunikation kan ge dig och din omgivning.Workshop 4h- ”Det är inte VAD vi kommunicerar utan HUR vi gör det, som gör skillnad!” - En workshop där kommunikation står i fokus, där teori varvas med praktiska övningar.