Vi använder oss av

Cookies

icon sun

 

Vår Gård:s policy för integritetsskydd

Vår Gård arbetar för att säkerställa att din integritet skyddas vid din användning av våra tjänster. Vi har därför en policy som fastställer hur dina personuppgifter ska bearbetas och skyddas. Håll dig uppdaterad om eventuella förändringar av denna integritetspolicy genom att besöka vår webbplats.

Vad omfattar policyn

Policyn handlar om hur Vår Gård hanterar den personliga information som Vår Gård mottar och samlar in genom webbplatsen https://www.vargard.se. Personlig information är information som kan identifiera dig, tex. ditt namn, adress, e-mail-adress, telefonnummer, loggar från din webbläsare, din IP-adress och cookie-information och som inte är publikt på andra ställen.
Policyn behandlar inte andra företag som Vår Gård inte äger eller kontrollerar, eller andra som inte är anställda av Vår Gård.
Vår Gård tar inte ansvar för din integritet eller innehållet på externa webbplatser, till vilka det kan finnas länkar på webbplatsen

Vad Vår Gård gör med informationen?

Vår Gård samlar personlig information såsom namn, e-mailadress och annan information som frivilligt lämnats av användaren. Den personliga information som du lämnar används enbart för de ändamål som du begärt.
Vår Gård mottar och lagrar automatiskt information från din webbläsare, såsom IP-adress, cookie-information och vilken sida du besöker, till våra loggfiler på vår server.
Vår Gård använder informationen för följande ändamål: förbättra webbplatsens innehåll, användarstatistik, uppfylla dina förfrågningar avseende produkter och tjänster samt för att förbättra våra tjänster.
Vår Gård säljer inte informationen till någon tredje part.

Länkar

Våra webbplatser innehåller länkar till andra platser på Internet. Vi kan inte ta ansvar för hanteringen av personuppgifter på dessa platser men uppmanar besökare att ta del av den policy för personlig information som gäller för respektive webbplats.

Kontakt

Om du har frågor kring vår hantering av personuppgifter skicka e-post till info@vargard.se, eller skriv till Vår Gård, Ringvägen 6, 133 80 Saltsjöbaden. Du har rätt att (en gång per år) begära information om vilka uppgifter som finns om dig. Vidare kan du alltid kontakta oss om du önskar korrigera, radera eller spärra dina personuppgifter.