Logga Vår Gård
Konferensverksamheten växer
Konferensverksamheten växer

Vår Gårds huvudbyggnad invigs 1959

När Harald Elldin gick i pension 1959 fick han vara med om att inviga de nya skolbyggnaderna i samband med Kooperativa förbundets 60 års jubileum. Byggplanerna omfattade fyra sammanflätade byggnader med konstnärliga inslag som idag utgör Vår Gårds huvudbyggnad med konferenslokaler, matsal, reception och hotellhus.

När Harald Elldin gick i pension 1959 fick han vara med om att inviga de nya skolbyggnaderna i samband med Kooperativa förbundets 60 års jubileum. Byggplanerna omfattade fyra sammanflätade byggnader med konstnärliga inslag som idag utgör Vår Gårds huvudbyggnad med konferenslokaler, matsal, reception och hotellhus.

Byggnaderna tar form genom arkitektonisk omsorg

Vår Gårds huvudbyggnad planerades på 1940-talet av arkitekt Dag Ribbing som skapade fyra byggnader med bland annat matsal, aula och undervisningslokaler. I centrum anordnades reception och lobby med entré. De olika byggnaderna sammanlänkades med passager för att skapa torra förbindelser mellan lektioner och måltider. Ribbing integrerade även det nya komplexet med den gamla villan, Skärtofta, med en korridor som länkades samman med övriga byggnader. För att Skärtofta och de nya byggnaderna skulle få ett enhetligt intryck användes specialtillverkat murtegel för att skapa harmoni. Ett resultat av noggrann arkitektonisk omsorg. Några år senare tillkom även hotellhus framför entrén i separata annex. Idag ses byggnaderna som en huvudbyggnad där Vår Gård bedriver större delen av sin konferensverksamhet med flertalet mötesrum i olika storlekar, matsal, reception och Vincafé.

Bild nedan: Lektion i lokalen Albin på 60-talet

Konstnärliga inslag

Under sin tid som rektor hade Harald Elldin varit mycket engagerad i inom flera kulturområden som teater, konst och musik vilket han även förde in i undervisningen. När byggplanerna sattes i gång avsattes hela 4% av kostnaderna till konstnärlig utsmyckning. KF fick även flera gåvor i form av tavlor och konstverk vid invigningen.
Kända konstnärer, inklusive Axel Wallenberg och Christer Sjögren, pryder lokalerna med motiv som symboliserar olika aspekter ur människoliv och djurliv. I aulan som nu kallas Isaac skapade Axel tolv konsolavslutningar huggna i kalksten som visar människans dagliga liv.
Intressant är även Christer Sjögrens trappräcke i smidesjärn som går från entrén upp till andra våningen. Trappans räcke symboliserar natur och djurliv i olika nivåer för att förstärka trappans syfte "uppstigning". Längst ner syns motiv från havet, på andra trappsatsen möter vi stranden följt av landet och längst upp luften med diverse fåglar.
Formgivaren Stig Lindberg bidrog med keramiska väggdekorationer som symboliserar handel och transport. Längs korridoren mot matsalen ses hans verk "Handeln genom tiderna"

Än idag är konsten en mycket aktuell och levande del av Vår Gård med uppskattade konstvisningar och nytillskott för att bevara det kulturella arvet.

Bild nedan: Handeln genom tiderna av Stig Lindberg