Logga Vår Gård
En modern konferensverksamhet tar form
En modern konferensverksamhet tar form

Vår Gård kursgården AB bildas 1991

1991 blir Vår Gård ett eget bolag och dotterbolag inom Kooperativa förbundet. Nu börjar man bedriva en mer modern konferensverksamhet under ledning av Rune Herder. Utbildning och kursverksamhet delades upp i två områden, där kursverksamhet och konferenser blev en viktig inkomstkälla. Det skapades även ett kulturcentrum i Strandtofta för musik och konst som kom att ha stor betydelse för marknadsföringen.

1991 blir Vår Gård ett eget bolag och dotterbolag inom Kooperativa förbundet. Nu börjar man bedriva en mer modern konferensverksamhet under ledning av Rune Herder. Utbildning och kursverksamhet delades upp i två områden, där kursverksamhet och konferenser blev en viktig inkomstkälla. Det skapades även ett kulturcentrum i Strandtofta för musik och konst som kom att ha stor betydelse för marknadsföringen.

Verksamheten delas upp

Under åren fram tills 90 talet hade utbildningen på Vår gård breddats genom att landets Konsumentföreningar inrättade lokala Konsumskolor. Hittills hade en del av inkomstkällan bestått av att konsumentföreningarna betalat några promille av sina lönekostnader, men när det upphörde behövdes en lösning för att täcka de ökade kostnaderna. Dåvarande rektor Lennart Hjalmarsson fick i uppdrag att minska Vår Gårds kostnader och man delade upp verksamheten i två områden - utbildning och kursverksamhet. Nu gällde det att nyttja kapaciteten på bästa sätt genom att öka beläggningen på hotellrummen. Andra föreningar och organisationer bjöds in för att lägga sina konferenser på Vår Gård. För att synas bättre gick Vår Gård med i branschorganisationen ”Svenska kursgårdar” som idag är mer känt som Svenska Möten. Det blev en bra marknadskanal och skapade insikt i branschen.

Vår Gård blir Aktiebolag och kulturcentrum

1991 blev uppdelningen mer markant och Vår Gård kursgården AB bildas som ett eget bolag och dotterbolag till Kooperativa förbundet. För att fylla tomrummet efter utbildningsverksamheten beslöts det att skapa ett kulturcentrum för att komplettera verksamheten och dess attraktion. Satsningen lades på områdena konst och musik.

MUSIKEN
Det inleddes ett samarbete med ”Musica Amandi” som tidigare hade haft konserter på Grand Hotel och även med ”Saltsjöbadens orkesterförening” samt med ”Stockholmsensemblen”. I pauserna anordnades konstvandringar.

KONSTEN
Konsten kom att bli den mest centrala delen för det nya kulturcentret och det första man gjorde var att omvandla motionslokalerna i Strandtofta till ett konstgalleri. Den första utställningen vid invigningen visade konst av Britt-Louise Sundell och hennes make Endre Nemes och senare den uppmärksammade Minnesutställningen av de berömda ”Saltsjöbadskonstnärerna” Året efter hölls en utställning för verksamma konstnärer i Saltsjöbaden. Strandtofta öppnades nu upp för allmänheten som kunde besöka konstutställningarna och njuta av en fika i kafeterian som hade en fantastisk utsikt över Baggensfjärden. Konsten kom att bli en viktig marknadsföringsaktivitet. Varje söndag erbjöds öppna konstvisningar för allmänheten och i de flesta konferenser ingick en konstvisning.

Bild nedan: Strandtofta idag där tre stora sviter samt bastu och relaxavdelning ligger.