Logga Vår Gård
Kooperativa förbundet & Vår Gård
Kooperativa förbundet & Vår Gård

Vår Gård grundas 1924

Vår Gård grundas som utbildningsverksamhet 1924 av Kooperativa förbundet (KF). Vår historia har mycket gemensamt och vi delar än idag ett kulturellt arv och värderingar på samma plats som alltid haft mötet mellan människor i fokus.

Vår Gård grundas som utbildningsverksamhet 1924 av Kooperativa förbundet (KF). Vår historia har mycket gemensamt och vi delar än idag ett kulturellt arv och värderingar på samma plats som alltid haft mötet mellan människor i fokus.

Kooperationens frammarsch

”Genom att gå samman, samarbeta och äga tillsammans kan individuella och gemensamma behov lösas.” - Så tänkte medlemmarna 1899 då Kooperativa förbundet (KF) bildades, utifrån behovet av billigare och bättre varor.

Under det tidiga 1900-talet växte kooperationen i Sverige och Kooperativa Förbundet spelade en central roll i att stödja och främja kooperativa företag. En av de mest kända och framstående kooperativa företagen som växte under denna tid var Kooperativa Förbundets egna varumärke, Konsum. Konsum blev en viktig aktör inom svensk dagligvaruhandel och spelade en viktig roll i att erbjuda konsumenterna rimliga priser och högkvalitativa produkter.

Utbildningsverksamheten tar form

1917 väcktes ett förslag inom Kooperativa förbundet att man skulle tillsätta en utbildningskommitté. Harald Elldin som var skollärare och politiker på Värmlandsbänken fick ansvar för detta. Efter ett år hade de gjort klart sitt arbete och man startade KF:s studieavdelning. Först fick man tillägna sig kunskaper genom KF:s korrespondensinstitut, det var en slags förutbildning vilket gjorde att man kunde söka till Utbildningstrappan som var korta centralt arrangerade kurser och dessa hölls till en början på olika folkskolor runt om i Sverige.

Ett av dessa tillfällen hölls i en villa i Neglinge som ligger alldeles i närheten av Vårgård. Albin Johansson som var en legendarisk chef för KF var med vid det här tillfället och redan dagen efter tog han med sig en mäklare ut för att hitta ett lämpligt område för KF att bygga sin verksamhet på. Det slutade med att de fick ett erbjudande av AF Petersens att köpa markområdet som då hette Vårgård. Här befann sig Villa Bikupan och Ackevillan som byggdes om för att lämpa sig för utbildningen. Matsalar, skolsalar, övningsbutiker och boende växte fram. Köpet genomfördes 1924 och därmed grundas Vår Gård. I samband med köpet blev Harald Elldin utsedd till rektor och kom att bli banbrytande inom vuxenpedagogiken. Man ändrade även namnet från Vårgård till Vår Gård.

Bild nedan: Två kursdeltagare i sin studentbostad

Den Elldinska pedagogiken

När Harald Elldin blev rektor på Vår Gård var önskemålet att skapa en grundutbildning för föreståndare på ett till två år, men det ansågs för dyrt och ineffektivt då endast några få skulle genomgå utbildningen. I stället skapades lärarledda kurser på fyra veckor. Harald som tidigare var folkskollärare insåg att vanlig katederundervisning inte skulle fungera för yrkesverksamma deltagare. Lösningen blev ett slags modulsystem av kurser som varvades med korrespondensundervisning. Korta kurser med övningar på hemmaplan för att varva praktik med teori. Han lät människor ta del av estetik, konst och kultur jämsides med effektivitet och försäljning och menade att vi skulle göra ett bättre jobb om vi kände en mening, ett sammanhang och en koppling till historien.

Denna unika metod som Elldin var upphovsman till visade sig vara mycket effektiv. Snart tog konkurrenter i detaljhandeln efter vilket ledde till att enskild handel rekryterade mängder av välutbildad personal. Vår Gård blev ett föredöme för yrkesutbildningar inom svenskt näringsliv och efter andra världskriget utvecklades många yrkesutbildningar som byggde på den Elldinska pedagogiken.
Idag har Vår Gård ett konferensrum som heter Harald i Harald Elldins ära och minne.

Bild nedan: Möteslokal Harald