Logga Vår Gård
Saltsjöbadens historia
Saltsjöbadens historia

Stockholm växer

Till följd av att 1800 talets senare hälft präglades av en snabbt växande befolkning i Stockholm började ett intensivt byggande ta fart och flera villastäder runt staden började växa fram. Arbetarklassen trängdes i innerstadens kåkstäder medan den mer välbärgade borgarklassen började flytta ut ur staden. Nya boendeideal och bristfälliga sanitära förhållanden var mer en orsak än bristen på bostäder.

Fotograf: Erik Holmberg/ Sjöhistoriska museet

Till följd av att 1800 talets senare hälft präglades av en snabbt växande befolkning i Stockholm började ett intensivt byggande ta fart och flera villastäder runt staden började växa fram. Arbetarklassen trängdes i innerstadens kåkstäder medan den mer välbärgade borgarklassen började flytta ut ur staden. Nya boendeideal och bristfälliga sanitära förhållanden var mer en orsak än bristen på bostäder.

Fotograf: Erik Holmberg/ Sjöhistoriska museet

Affärsidén Saltsjöbaden

Affärsidén Saltsjöbaden uppstod när finansmannen K.A. Wallenberg och industrimannen Ernest Thiel var på semester med sina familjer på den populära badorten Trouville-sur- Mer i nordvästra Frankrike. De fascinerades av den livliga franska kusten med dess vackra hus, restauranger, järnvägar och ståtliga hotell. Inspirationen ledde till idén att bygga en lika tjusig badort hemma i Stockholm.
Diskussionen var i gång och det är vida känt att K.A Wallenbergs halvbröder Gustaf, Oscar och Marcus var högt oense om att genomföra projektet. De menade att det var ett alltför stort ekonomiskt risktagande.

Enligt sägnen hängde Saltsjöbadens uppkomst på en vadslagning mellan bröderna Wallenberg och Ernest Thiel. Knut Agathon Wallenberg bjöd hem alla till sitt sommarhus i Djursholm där han kom på den briljanta idén om en tävling. Den som hoppade längst ut i vattnet från badhustaket skulle få bestämma om projektet skulle genomföras. Ernest Thiel som tillsammans med Knut var en av de mest drivande tog sats och hoppade längst. Därmed sattes planerna i verket och snart skulle stockholmarna ha en exklusiv badort att resa till för att njuta av salta bad, natursköna omgivningar och frisk luft.

Nu gällde det att hitta rätt läge att bygga på. Till en början hittade de ett lämpligt område vid Östersjökusten i Tyresö socken, men fick sedan ett tips om Nacka socken och ett område mellan Baggensfjärden, Lännerstasundet och Erstaviken. Det sägs att platsen med mest soltimmar var en avgörande del och den 4 juli 1889 skrev K.A. Wallenberg under kontraktet till en köpeskilling på 250 000 kr. Strax därefter undertecknades även ansökan om att bygga en järnväg. Vid markköpet var cirka 75 personer bosatta i det täta skogsområdet med djupa dalar, bergstoppar och förkastningsbranter som så småningom kom att kallas Saltsjöbaden.

Bild nedan: Illustration av järnvägen runt sekelskiftet.