Logga Vår Gård
Hotell, järnväg och pampiga bostadshus
Hotell, järnväg och pampiga bostadshus

Utvecklingen av Saltsjöbaden

Två år efter markköpet började utvecklingen av Saltsjöbaden. Järnvägsaktiebolaget Stockholm-Saltsjön bildades med syfte att anlägga järnväg mellan Stockholm och Saltsjöbaden samt att dela upp och sälja tomter längs vägen. Bolagets största ägare var K.A. Wallenberg och Ernest Thiel. Två pampiga villor byggs 1892 till Ernest Thiel och hans bror Arthur Thiel som kom att kallas Ackevillan och Bikupan. Området gavs namnet Vårgård vilket gör Vår Gård ett år äldre än Grand Hotel Saltsjöbaden och järnvägen som invigdes året därefter.

Två år efter markköpet började utvecklingen av Saltsjöbaden. Järnvägsaktiebolaget Stockholm-Saltsjön bildades med syfte att anlägga järnväg mellan Stockholm och Saltsjöbaden samt att dela upp och sälja tomter längs vägen. Bolagets största ägare var K.A. Wallenberg och Ernest Thiel. Två pampiga villor byggs 1892 till Ernest Thiel och hans bror Arthur Thiel som kom att kallas Ackevillan och Bikupan. Området gavs namnet Vårgård vilket gör Vår Gård ett år äldre än Grand Hotel Saltsjöbaden och järnvägen som invigdes året därefter.

Invigning av Saltsjöbaden 1893

Bebyggelsen fortskred och den 10 maj 1893 blev det invigning av Saltsjöbaden när Grand Hotel och järnvägen stod klara. På plats att fanns ingen mindre än Kung Oscar II som högtidligt förklarade att Saltsjöbaden nu var öppen för allmänheten. Det var en dag fylld med festligheter där hela svenska flottan lade till framför hotellet för att skjuta salut. Just denna dag hade Sverige inget försvar.
Nu började etableringen av Stockholms finaste badort Saltsjöbaden som skulle attrahera välbärgade innerstadsbor att både semestra och uppföra pampiga bostadshus. Med den nya järnvägen var det enkelt att ta sig ut till det exklusiva området och dess natursköna omgivningar. Även Kung Oscar II återkom ofta tillsammans med sin familj och gäster för att spendera somrarna och njuta av salta bad och extravagans. Mellangårdsholmen eller Kungsholmen som den kallades i folkmun blev kungens privata badplats och idag tillhör holmen Vår Gård och kallas Vår Gårds Holme.

Bild nedan: Mellangårdsholmen som idag kallas Vår Gårds holme

"Sveriges modernaste badort"

För att annonsera platsen publicerades ett slags reklamblad för ”Sveriges modernaste badort”. Här är ett utdrag ur broschyren - Stockholm Saltsjöbaden, 1902 från Wernerska Samlingarna:

”Genom sin friska hafsluft, som dock är mildrad af kringliggande barr- och löfskogar, har Saltsjöbaden ett mycket behagligt klimat, aldrig besväradt af någon tryckande sommarhetta, och lämpar sig därför synnerligen väl till bad- och luftkurort såväl för friska som för konvalescenter. Särskildt är Saltsjöbaden vintertiden genom sin uppfriskande natur och den stillhet som då råder, mycket välgörande för nervösa och af sömnlöshet lidande personer”.

Inte helt olikt den anledning gäster från när och fjärran än idag besöker den vackra orten som gränsar till både stad och skärgård.