17 jan 2018

teamwork-genom-com-radio

Tre personer som ler och pratar i en com-radio