17 jan 2018

grupparbete-hander

Två personers armar som skriver och gör gester som att dem kommunicerar med varann